Towns and Areas in Ceredigion

We found 173 Towns/Areas in Ceredigion. Click on a town or area name for location, postcode and other information:
 • Aber
 • Aber-banc
 • Aberaeron
 • Aberarth
 • Aberffrwd
 • Abermeurig
 • Aberporth
 • Aberystwyth
 • Alltyblaca
 • Angler's Retreat
 • Bangor Teifi
 • Bethania
 • Bettws Bledrws
 • Bettws Evan
 • Beulah
 • Blaenannerch
 • Blaenpennal
 • Blaenplwyf
 • Blaenporth
 • Bont-goch
 • Borth
 • Bow Street
 • Brongest
 • Bronnant
 • Brynhoffnant
 • Brynog
 • Bwlch-llan
 • Caledrhydiau
 • Capel Bangor
 • Capel Betws Lleucu
 • Capel Cynon
 • Capel Dewi
 • Capel Seion
 • Capel St Silin
 • Capel Tygwydd
 • Cardigan
 • Castell Howell
 • Cellan
 • Cilcennin
 • Ciliau-Aeron
 • Cnwch Coch
 • Cribyn
 • Croes-Ian
 • Cross Inn
 • Cwmbrwyno
 • Cwmcoy
 • Cwmsychbant
 • Cwmsymlog
 • Cwmystwyth
 • Cwrt-newydd
 • Devil's Bridge
 • Dihewyd
 • Dolybont
 • Dre-fach
 • Dyffryn Castell
 • Eglwys Fach
 • Eisteddfa Gurig
 • Ffair-Rhos
 • Ffos-y-ffin
 • Ffostrasol
 • Furnace
 • Gartheli
 • Gilfachrheda
 • Glynarthen
 • Goginan
 • Gors
 • Gorsgoch
 • Gwbert
 • Hawen
 • Highmead
 • Horeb
 • Lampeter
 • Llanafan
 • Llanarth
 • Llanbadarn Fawr
 • Llancynfelyn
 • Llanddeiniol
 • Llanddewi-Brefi
 • Llandre
 • Llandyfriog
 • Llandygwydd
 • Llandysul
 • Llanfair Clydogau
 • Llanfair-Orllwyn
 • Llanfarian
 • Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llangeitho
 • Llangoedmor
 • Llangorwen
 • Llangranog
 • Llangwyryfon
 • Llangybi
 • Llanilar
 • Llanon
 • Llanrhystud
 • Llansantffraid
 • Llanwenog
 • Llanwnen
 • Llechryd
 • Lledrod
 • Llwyn-onn
 • Llwyncelyn
 • Llwyndafydd
 • Maesllyn
 • Monachty
 • Mydroilyn
 • Nanternis
 • Nebo
 • New Cross
 • New Quay
 • Newcastle Emlyn
 • Noyadd Trefawr
 • Oakford
 • Old Goginan
 • Pantgwyn
 • Parcllyn
 • Parcrhydderch
 • Pen-bont Rhydybeddau
 • Penbryn
 • Pennant
 • Penparc
 • Penparcau
 • Penrhiw-llan
 • Penrhiw-pal
 • Penrhyn-coch
 • Pentrefelin
 • Pentregat
 • Penuwch
 • Plas Gogerddan
 • Plwmp
 • Pont Ceri
 • Pont-rhyd-y-groes
 • Ponterwyd
 • Ponthirwaun
 • Pontrhydfendigaid
 • Pontshaen
 • Pren-gwyn
 • Rhodmad
 • Rhyd-rosser
 • Rhydlewis
 • Rhydowen
 • Rhydyfelin
 • Salem
 • Sarnau
 • Silian
 • Strata Florida
 • Swyddffynnon
 • Synod Inn
 • Tal-sarn
 • Talgarreg
 • Taliesin
 • Talybont
 • Tan-y-groes
 • Temple Bar
 • Tre-groes
 • Tre'r-ddol
 • Trefenter
 • Trefilan
 • Tregaron
 • Tremain
 • Tresaith
 • Troedyraur
 • Upper Borth
 • Verwig
 • Waun Fawr
 • Wervil Brook
 • Wstrws
 • Ynyslas
 • Ysbyty Cynfyn
 • Ysbyty Ystwyth
 • Ysgubor-y-coed
 • Ystrad Aeron
 • Ystrad Meurig


 • << Back
  << UK Counties/Areas